Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị thảo luận, lấy ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Sáng ngày 16/5/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; giải trình về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC), người nghèo, nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_0441.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy chủ trì hội nghị

 Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố...

IMG_0446.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 08/7/2022, địa điểm tại hội trường UBND tỉnh. Tại kỳ họp, UBND tỉnh sẽ trình bày các báo cáo về: Tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; an ninh trật tự; quốc phòng địa phương; thi hành án dân sự; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022. Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo về hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Các ban HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các ngành trình bày các báo cáo thuộc thẩm quyền. Về tờ trình và dự thảo các nghị quyết (NQ): UBND tỉnh sẽ trình các tờ trình và dự thảo NQ là những vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh trình các tờ trình và dự thảo NQ về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Kỳ họp cũng dành thời gian để thảo luận các nội dung quan trọng, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn.

 Về thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, dự kiến trong khoảng thời gian từ 01 - 03/6/2022, mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc 02 điểm.

IMG_0443.jpg 

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Để kỳ họp diễn ra thuận lợi, hiệu quả, UBND tỉnh, các sở, ngành cần rà soát lại các NQ dự kiến trình, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của luật, sớm hoàn thiện dự thảo các NQ. UBND tỉnh xem xét một số NQ chưa đủ điều kiện trình ban hành nên để lại kỳ họp sau. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri; phối hợp chuẩn bị tốt nhất các nội dung, điều kiện cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Đối với nội dung giải trình về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho NCC, người nghèo, nhà ở cho CNLĐ tại các khu, cụm CN trên địa bàn tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị cho biết: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành các quyết định, kế hoạch về thực hiện đề án hỗ trợ xây, sửa nhà cho NCC và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đến hết ngày 31/12/2019 đề án đã kết thúc, kết quả đạt được rất đáng khích lệ, đã tạo điều kiện cho các hộ NCC, người nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, giúp họ yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Tuy nhiên, đề án còn một số tồn tại hạn chế: Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng NCC với cách mạng, hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở còn chưa chặt chẽ dẫn việc đánh giá không sát với nhu cầu thực tế; nguồn vốn của trung ương bố trí chậm, thời gian kéo dài; nguồn vốn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho NCC và tỷ lệ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người nghèo từ phía Nhà nước còn thấp; nhiều hộ NCC và người nghèo đã xây mới nhà nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đủ tiền hỗ trợ...

Về các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho CNLĐ: Do một số khu công nghiệp (KCN) được thành lập trước đây, chưa được bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân, một số KCN sau này được bố trí đất song chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng triển khai chậm; vướng mắc về cơ chế.

 Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho CNLĐ, đáp ứng phần nhỏ nhu cầu của CNLĐ. Dự báo đến năm 2025 trong các KCN trên địa bàn tỉnh có khoảng 75 nghìn lao động có nhu cầu về nhà ở.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã chất vấn về những vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án, những tồn tại hạn chế, số liệu cần được thống nhất, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo... Các nội dung chất vấn được lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho phiên giải trình của các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, nội dung chất vấn của các đại biểu và phần giải trình của các sở, ngành, để chính sách hỗ trợ NCC, người nghèo về nhà ở, việc xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ được triển khai thực hiện hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ NCC, người nghèo về nhà ở, xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ. Đề cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận tổ quốc trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách; rà soát, đề xuất HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ NCC với cách mạng, người nghèo phù hợp với các quy định của pháp luật, điều kiện của tỉnh; khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn bảo đảm phát huy hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; rà soát đảm bảo số liệu chính xác về các hộ NCC với cách mạng, người nghèo có nhu cầu về nhà ở để khi trung ương có chủ trương sẽ kịp thời ban hành các đề án hỗ trợ; chỉ đạo các sở, ngành chức năng xử lý kịp thời những vướng mắc còn tồn tại của đề án... Tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ NCC, người nghèo về nhà ở, xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đề cao trách nhiệm, tăng cường giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NCC, người nghèo về nhà ở, xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ; tăng cường giám sát cán bộ, công chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ NCC, người nghèo về nhà ở, xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ.../.​