Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 03/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
IMG_4900.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị còn có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, một số sở, ban ngành của tỉnh...
IMG_4902.jpg
Ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến nội dung chương trình kỳ họp

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX  tổ chức ½ ngày, buổi sáng ngày 02/7/2021 tại hội trường UBND tỉnh. Tại kỳ họp thứ nhất,  Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo: Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, kỳ họp HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND theo quy định gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; các phó Chủ tịch HĐND tỉnh; trưởng ban, phó trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh; hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Kỳ họp sẽ nghe các cơ quan trình bày cáo cáo, tờ trình: Báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận thống nhất các nội dung để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức kỳ họp đầu tiên HĐND tỉnh khóa mới.

IMG_4898.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh: Đây là kỳ họp quan trọng kiện toàn các nhân sự, bộ máy chính quyền cấp tỉnh của khóa mới, do vậy mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp cần phải được chuẩn bị kỹ càng trong tất cả các kh​âu. Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan được Thường trực HĐND tỉnh phân công cần nhanh chóng hoàn tất những nội dung công việc; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn tất các tờ trình, báo cáo phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng và tiến độ; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh hoàn tất báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp..../.