Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh và phiên họp tháng 5 năm 2019

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh và phiên họp tháng 5 năm 2019
Sáng ngày 10/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phiên họp tháng 5 năm 2019. Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

toan-canh-hoi-nghi-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVIII, dự kiến được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 10/7 - 12/7/2019) tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự kiến kỳ họp lần thứ tám, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2019; Nghị quyết về cơ chế ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh….

bac-hine-pb-sua.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh

Cho ý kiến về nội dung này, đa số các đại biểu đều thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị. Nhiều đại biểu cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến kỳ họp như: Nên tổ chức kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh; thời gian tổ chức kỳ họp; số lượng nghị quyết dự kiến thông qua trong kỳ họp; thời gian các đơn vị nộp báo cáo…

 Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhất trí sẽ tổ chức kỳ họp bất thường. Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết kỳ họp bất thường sẽ được tổ chức trong tháng 5, chậm nhất là vào ngày 31/5/2019. Kỳ họp bất thường dự kiến sẽ xem xét thông qua một số nội dung: Bổ sung danh mục các dự án thu hộ và chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; danh mục chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; thông qua, xác nhận kết quả giải quyết việc phát sinh giữa 2 kỳ họp và một số nội dung về công tác cán bộ. Đối với kỳ họp giữa năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị công tác phối hợp, chuẩn bị kỳ họp phải theo đúng các mốc thời gian đã đề ra. Các cơ quan tham mưu chuẩn bị kịp thời các báo cáo phục vụ kỳ họp.

Về nội dung phiên họp tháng 5, báo cáo nêu rõ: Trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, nhất là những nội dung đã có cam kết, mốc thời gian thực hiện để đề nghị tập trung chỉ đạo, giải quyết. Các đơn thư, khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. Hoạt động chỉ đạo điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp tiếp tục được duy trì chặt chẽ.

ong-oang-sua.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua kỳ họp thứ bảy và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã phân loại, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền, có lộ trình, phương án cụ thể đồng thời báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và UBND tỉnh.

bac-loi-sua.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh đến tiến độ thực hiện một số nghị quyết, một số nội dung về phát triển kinh tế xã hội; tiến độ giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri. Đồng thời đề nghị trong tháng 6 các ngành liên quan cần: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các quy chế phối hợp; giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các giải pháp, nhiệm vụ để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với những nội dung liên quan tới kỳ họp giữa năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các thành viên. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân và tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri. Các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao..../.