Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 và thời gian tới
Sáng ngày 21/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10/2021 để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 và thời gian tới. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các tổ đại biểu HĐND tỉnh; chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố…

 

 IMG_7321.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 09/12/2021) tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo của UBND tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo chuyên đề công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới.

Các báo cáo của HĐND tỉnh sẽ thông qua tại kỳ họp: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND tỉnh; báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp cũng thông qua văn bản của Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành. Dự kiến danh mục các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình là 19 nghị quyết và thường trực HĐND tỉnh trình là 04 nghị quyết. Kỳ họp cũng thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Liên quan đến một số nội dung khác, hội nghị thống nhất chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 sẽ diễn ra trong ½ ngày (dự kiến từ ngày 02 - 05/11/2021), hình thức tiếp xúc cử tri tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy thống nhất dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp, các công việc và tiến độ chuẩn bị cho kỳ họp như trong báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm của Thường trực HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan căn cứ dự kiến nội dung chương trình kỳ họp đã thống nhất để phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo tiến độ, chất lượng, bám sát quy định, đúng quy chế. Các cơ quan, đơn vị được phân công soạn thảo nghị quyết phải chuẩn bị sớm nội dung, hồ sơ, tài liệu kèm theo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh về các nội dung được trình. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tốt các nội dung của kỳ họp cũng như việc tiếp xúc cử tri trên nguyên tắc gần gũi, lắng nghe được đông đảo ý kiến của cử tri; tùy theo từng địa bàn, các tổ đại biểu sẽ lựa chọn thống nhất hình thức tiếp xúc phù hợp, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả. Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện theo phương châm đi thẳng vấn đề hỏi nhanh - đáp gọn những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thống nhất những dự án đủ điều kiện thì đưa vào trình kỳ họp HĐND lần này, còn các dự án chưa đủ điều kiện thì để lại.

 IMG_7341.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 và thời gian tới, trong tháng 10/2021, cùng với việc tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức các nghị quyết của HĐND; triển khai các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo đúng quy định. Hoạt động điều hòa phối hợp giữa 2 kỳ họp tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đã nhấn mạnh: Trong tháng 10/2021, HĐND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Về nhiệm vụ tới gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND trọng tâm là nghị quyết 6 tháng cuối năm và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp cuối năm 2021. Tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương vào những lĩnh vực: Môi trường, đất đai, khoáng sản, an sinh xã hội…; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đại biểu, tổ đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nhất là tăng cường giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; giải quyết các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp./.