Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVIII
Chiều ngày 14/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉ​nh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố…
IMG_4664.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Trên cơ sở dự thảo đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 08/12 đến hết buổi sáng ngày 10/12/2020), tại hội trường UBND tỉnh. Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp là các báo cáo thường kỳ theo luật định, dự kiến có một số báo cáo không trình bày tại hội trường: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; công tác an ninh trật tự năm 2020, nhiệm vụ năm 2021… Ngoài các nghị quyết trong danh mục ban hành nghị quyết năm 2020, dự kiến kỳ họp sẽ thảo luận, đề nghị xem xét, bổ sung ban hành một số nghị quyết liên quan đến hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2021 - 2025; quy định mức tặng quà đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo và đối tượng người có công; hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2021 - 2025…

Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hội nghị thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri trong 01 ngày, dự kiến vào ngày 06/11/2020. 

IMG_4654.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi yêu cầu các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp chuẩn bị sớm các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp theo đúng tiến độ đề ra. Về các nghị quyết dự kiến trình kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát lại danh mục các nghị quyết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại hội nghị, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý để trình và gửi lại Thường trực HĐND xem xét, quyết định. Đố​i với một số nội dung nghị quyết có tính cấp thiết có thể đề xuất đưa vào kỳ họp chuyên đề riêng trước khi diễn ra kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.