Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 201...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 16/9/2019, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thường trực  HĐND tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban Công tác Đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh”.

Dự hội nghị có ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Văn Tuý - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; đại biểu các bộ, ngành trung ương; thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Bến Tre, Cao Bằng…

DSC_1641.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Về phía tỉnh Hà Nam, dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; chủ tịch HĐND các huyện, thành phố…

45698.jpg

Chủ tọa hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy bày tỏ sự vui mừng, niềm vinh dự khi hội nghị được tổ chức tại Hà Nam. Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống cũng như những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định, có được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp, hợp tác của các tỉnh, thành phố trong khu vực; sự đóng góp tích cực của HĐND tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng. Với sự chỉ đạo trực tiếp, cụ thể của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương; sự tâm huyết, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố, hội nghị sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp những kinh nghiệm quý báu, bổ sung được nhiều vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng được niềm tin của cử tri, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, thúc đẩy và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ liên kết, phối hợp, cộng tác giữa các địa phương trong khu vực.

DSC_1616.jpg

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại hội nghị

Báo cáo đề dẫn do ông Trần Văn Túy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày tại hội nghị đã nêu bật vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động của đại biểu HĐND. Thời gian qua, các đại biểu HĐND bằng bản lĩnh, kinh nghiệm đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần vào việc hoàn thiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo lập môi trường để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Qua mỗi kỳ họp, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND ngày càng được nâng lên, khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu HĐND, nhất là những đại biểu tham gia khóa đầu chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, chủ yếu là kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách còn ít; trong khi đó hoạt động của đại biểu cần có hệ thống và đòi hỏi người tham gia phải có nhiều thời gian và điều kiện để đầu tư nghiên cứu tài liệu; năng lực, trình độ, bản lĩnh và trách nhiệm của một số đại biểu HĐND, quy định về việc khen thưởng và đánh giá hoạt động của đại biểu còn hạn chế cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Trên cơ sở báo cáo đề dẫn của Ban Công tác đại biểu, các đại biểu dự hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm, giải pháp cũng như những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh… Đồng thời, các đại biểu cũng đã kiến nghị, đề xuất những nội dung cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật chuyên ngành để khắc phục vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của đại biểu, của HĐND và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

DSC_1667.jpg

Ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hoan nghênh việc lựa chọn chủ đề của hội nghị và ghi nhận, đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo cũng như những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp của các địa phương tại hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn tổ chức và hoạt động phong phú, sinh động của HĐND qua các nhiệm kỳ, đã góp phần quan trọng, bảo đảm hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Mỗi đại biểu HĐND cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình, từ việc phát hiện các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện. Bên cạnh việc mỗi đại biểu HĐND tự rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng hoạt động, cần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cho các đại biểu dân cử. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; công tác thẩm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân…
Cùng với đó, bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND. Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự có chất lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cho nhiệm kỳ tới. Thời gian của nhiệm kỳ này không còn nhiều, do đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII của Đảng; trong đó cần chú trọng chất lượng, giảm số lượng đại biểu HĐND, nhất là đại biểu kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan hành chính; quy hoạch, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phải là những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

7896332.jpg

Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam trao Cờ đăng tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đóng góp những ý kiến sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm đối với chủ đề của hội nghị. Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam mong muốn từ hội nghị này, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh. Về những kiến nghị, đề xuất của đại biểu về các nội dung cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật chuyên ngành, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam cho biết với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam sẽ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổng hợp đầy đủ để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương xem xét.

DSC_1663.jpg

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam bàn giao Cờ đăng cai hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình./.