Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tiếp Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tiếp Đoàn giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Chiều ngày 03/4/2018, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tiếp Đoàn Giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tham dự hội nghị có ông Đặng Văn Thoảng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát; các thành viên của Đoàn giám sát; chi ủy chi bộ cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, bà Lã Thị Huyền, Phó Bí thư chi bộ báo cáo các nội dung được giám sát của Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông; các chi ủy viên chi bộ báo cáo kết quả thực hiện của cá nhân; ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng đoàn giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát chi bộ và các đồng chí chi ủy viên chi bộ. Các đảng viên trong chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, cơ bản nhất trí với các bản báo cáo kết quả của chi bộ, của các chi ủy viên và dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát.

Kết luận hội nghị, ông Đặng Văn Thoảng đánh giá cao sự chuẩn bị và phối hợp của chi bộ, dự thảo báo cáo giám sát của chi bộ và của từng chi ủy viên đã nêu đầy đủ các nội dung giám sát. Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh: Chi bộ đã triển khai tốt chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã bám sát hướng dẫn của cấp trên. Năm 2018, chi bộ đã xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề và tổ chức đăng ký làm theo Bác; triển khai xây dựng mô hình “Văn phòng không giấy”; thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư quy định về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Qua giám sát, đoàn giám sát đánh giá các cán bộ chủ chốt trong cơ quan luôn nêu gương cho cấp dưới, các đảng viên nêu gương cho quần chúng cả trong công tác cũng như đời sống hàng ngày; đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản (quy chế dân chủ, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ…); tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; thực hiện công khai tài chính, công tác tuyển dụng; đã ban hành quy chế làm việc của chi bộ ngay sau khi đại hội, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác.

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị: Quy chế làm việc của chi bộ không nên nêu tên cụ thể của các đồng chí chi ủy viên, chỉ phân công nhiệm vụ chung chung, sau đó xây dựng bản phân công nhiệm vụ riêng. Trong điều kiện hiện nay, cơ quan chưa kiện toàn Bí thư chi bộ, Giám đốc sở, các cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các đồng chí chi ủy viên cần có giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại trong thời gian tới./.