Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

chutichnuoc.jpg 

Quang cảnh hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Xuân Lộc - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Hổ - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Tân - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy -Nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo: Các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng gần 400 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh…

 z4940802501803_c608a543dee4.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam

Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung: Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII.

chutichnuoc4.jpg 

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng truyền đạt nội dung tại hội nghị

Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

​Thương Huyền