Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Sáng ngày 21/7/2022, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 661 điểm cầu với 1.089.000 đại biểu tham gia học tập.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị -Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bí thư các tỉnh, thành ủy…

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và gần 500 đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy…

z3583181979622_eb55fce9e6c0b18dc584eef30c02a951.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 21 - 22/7/2022 với 04 chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

z3583181984549_08c9fa14bc51da9c2b0ff3abdd6eec7e.jpg 

​Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại hội nghị

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt nội dung về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa"./.