Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong c...

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Sáng ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_7398.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa phát biểu tại hội nghị

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và Nhân dân tỉnh Hà Nam đã đồng thuận hưởng ứng, do đó phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đã và đang có sức lan tỏa, phát triển rộng khắp trên địa bàn. Qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức học tập, động viên kịp thời những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Bình quân mỗi năm các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã khen thưởng và cấp học bổng cho trên 100.000 học sinh, sinh viên với giá trị trên 10 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2020, tỉnh Hà Nam có 75% gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập"; 61% dòng học đăng ký đạt danh hiệu “Dòng họ học tập"; 87% cộng đồng học tập đăng ký đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập"; 96 % đơn vị học tập đăng ký đạt danh hiệu “Đơn vị học tập" và 97% cộng đồng học tập cấp xã đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập".

DSC_7410.jpg
Các tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong đã biểu dương những kết quả mà tỉnh Hà Nam đạt được trong thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Trong thời gian tới đề nghị Hội Khuyến học các cấp tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học từ cơ sở trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tại Trung tâm học tập cộng đồng; mở rộng mạng lưới xây dựng tổ chức Hội Khuyến học tại các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, xây dựng nội dung chương trình học tập của người lớn…

DSC_7412.jpg
Các tập thể được nhận Bằng khen của UBND tỉnh​

Tại hội nghị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 03 cá nhân; UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho 03 tập thể; nhiều  tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam./.