Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “ Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023
Sáng ngày 06/6/2023, tại hội trường Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

DSC_4097.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng, ban thuộc Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua 10 năm thực hiện, Chương trình phối hợp có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở nên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia. Lực lượng  công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã tăng cường  mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đổi mới phương thức tổ chức tập hợp Nhân dân đa dạng phong phú, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố tình đoàn kết xóm thôn, phố, phường, đoàn kết tôn giáo, tham gia xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Hằng năm, có trên 95% khu dân cư, xã phường, thị trấn, 90% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự" theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân và Nhân dân được tăng cường với các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng phù hợp với các đối tượng, địa bàn. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng Công an đấu tranh triệt phá trên 400 ổ nhóm tội phạm hình sự, 56 đường dây vận chuyển ma túy về Hà Nam tiêu thụ, triệt xóa 590 tụ điểm, điểm mua bán ma túy, phát hiện, xử lý 917 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý 826 vụ, 829 trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đã điều tra làm rõ hàng nghìn vụ phạm tội về tệ nạn xã hội. Các hình thức tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ tai, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh, tạo được thế trận an ninh vững chắc ở từng cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác; các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng phù hợp với từng loại hình, địa bàn, khu vực dân cư. Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp số 09, lực lượng công an nhân dân, các tổ chức đoàn, hội được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh, thể hiện rõ vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới.

DSC_4139.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu

 tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an và Mặt trận tổ quốc các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới, phương pháp tiếp cận, xây dựng phong trào phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong từng thời kỳ cách mạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn, từng lĩnh vực cụ thể; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân; tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, đa dạng về hình thức, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nền kinh tế của địa bàn, địa phương; phát triển các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ đến từng gia đình, cộng đồng dân cư, tổ chức quần chúng, cơ quan đơn vị, cơ sở; lực lượng Công an cần thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin với Ủy ban MTTQ và thành viên về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, chủ trương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, mục tiêu, yêu cầu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, động viên và khích lệ những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thể hiện là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

DSC_4131.jpg

DSC_4136.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, 20 tập thể, 23 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2023./.

Phạm Nga