Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017 - 2020, ký...

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2017 - 2020, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025
Chiều ngày 10/3/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2020, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

IMG_2975.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thúy Liễu - Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo, trưởng các phòng, ban thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BHXH tỉnh.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong 04 năm đã tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh cho trên 500 lượt người, chú trọng thông tin những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kết quả hoạt động của ngành BHXH... đến đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thông tin, chính sách mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác BHXH cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chú trọng định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN... Nhờ đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT đối với phát triển và ổn định chính trị, xã hội; về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT ngày càng đầy đủ hơn. Số người tham gia BHXH, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước. Hết năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 90%, hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

IMG_2984.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo BHXH tỉnh đã thống nhất thông qua và tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo BHXH tỉnh đã thống nhất thông qua và tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa hai cơ quan sẽ tập trung vào 02 nội dung chính: Phối hợp thông tin, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

Thông qua việc ký kết và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025, hai cơ quan sẽ tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và toàn xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo và nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và BHXH trên địa bàn tỉnh./.