Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng ngày 15/6/2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự hội nghị có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBN​D tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ủy viên UBBC tỉnh, thành viên Ban Ch​ỉ đạo bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố...
tc15.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Sau gần 05 tháng triển khai thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chặt chẽ, kịp thời, sát sao, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tổ chức phụ trách bầu cử, sự tham gia ủng hộ của người dân tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Cuộc bầu cử được tiến hành đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,47%); bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế trước trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo tốt; an toàn tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền, không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

IMG_5140.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Căn cứ các quy định của trung ương và của tỉnh, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo luật định; hoàn thành việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu và cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với người trúng cử. Đối với các đại biểu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, những việc đã hứa với cử tri; nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Bộ máy chính quyền khóa mới sau khi được kiện toàn cần sớm triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các cán bộ không đủ tuổi tái cử sau bầu cử; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ…./.