Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 3-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Gần 250 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương tham dự Hội nghị.

Thay mặt Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và các tham luận tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, công tác đối ngoại của Việt Nam đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.

Góp phần vào thành quả chung đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục phát huy phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú và thiết thực, trong đó có nhiều hoạt động lớn, có ý nghĩa với các đối tác ở những nước láng giềng, nước lớn, nước bạn bè truyền thống của Việt Nam.

<a title=" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2024/01/03/upload_2201/le%20hoai%20trung%201.jpg?dpi=150&quality=100&w=870" style="margin: 5px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; letter-spacing: 0px; list-style: none; display: block; max-width: 100%; overflow-wrap: break-word;">

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Công tác đối ngoại nhân dân góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội; vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; giới thiệu đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Nhận thức về vai trò đối ngoại nhân dân được nâng lên một bước, sự phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân nhuần nhuyễn hơn. Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng quy củ, nền nếp.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đánh giá cao và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đạt được trong năm qua. Trao đổi về cơ hội, thách thức và những yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong thời gian tới, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và các nhiệm vụ tại Chỉ thị 12/CT-TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình  mới”. Theo đó, các tổ chức cần chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược phục vụ đối ngoại, xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ đối tác; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; chú trọng hơn nữa việc phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại.

<a title=" class="imgtelerik" src="https://file3.qdnd.vn/data/images/0/2024/01/03/upload_2201/le%20hoai%20trung.jpg?dpi=150&quality=100&w=870" style="margin: 5px; padding: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; letter-spacing: 0px; list-style: none; display: block; max-width: 100%; overflow-wrap: break-word;">

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. 

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đề nghị các ban, bộ, ngành tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục quan tâm phát huy vai trò trụ cột của đối ngoại nhân dân, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm đối ngoại nhân dân; thể chế hóa các văn bản của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương tặng 5 Cờ thi đua và 39 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2023; tặng Kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân" cho 7 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua; đồng thời phát động thi đua năm 2024.

Tin, ảnh: TTXVN

Theo Báo điện tử Quân đội nhân dân

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-nam-2023-trien-khai-nhiem-vu-nam-2024-758997