Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019-2022 và công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục...

Tin tức - Sự kiện Tin theo lĩnh vực  
Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019-2022 và công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 20/9/2023, tại Trung tâm sự kiện Tân Thủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm kê di tích giai đoạn 2019-2022 và công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

IMG_0003.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố…

Hà Nam có bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và cách mạng. Trải qua trường kỳ lịch sử, các thế hệ người dân Hà Nam đã luôn chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đồng thời không ngừng sáng tạo và bồi đắp, tạo dựng nên kho tàng di sản văn hóa quý giá, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong kho tàng di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng cảnh luôn giữ vai trò quan trọng, đó vừa là nơi thờ tự tôn kính, nơi bảo lưu nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, kiến trúc nghệ thuật độc đáo… có vai trò to lớn trong việc giáo dục truyền thống, bằng chứng vật chất tin cậy trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, mảnh đất, con người Hà Nam trong diễn trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bên cạnh đó, di sản còn là nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, độc đáo, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh và các  địa phương. Tính đến ngày 30/12/2022, tỉnh Hà Nam có tổng số 1.888 di tích, trong đó có 230 di tích xếp hạng và 1.658 di tích chưa xếp hạng. Qua bản thống kê cho thấy Hà Nam so với các tỉnh trong khu vực và cả nước là tỉnh có số lượng di tích khá lớn, mật độ tương đối dày, đa dạng về loại hình từ lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh và khảo cổ. Trong các loại di tích thì đình, đền, chùa (di tích kiến trúc nghệ thuật) chiếm số lượng lớn, có quy mô kiến trúc bề thế hơn so với các di tích khác. Đáng chú ý, qua các đợt điền dã khảo sát năm 2021 - 2022 đã nghiên cứu phát hiện thêm một số di tích, dấu tích có lịch sử lâu đời liên quan thời tiền sơ sử, thời Lý/Trần. Còn lại phần lớn các di tích được xây dựng nửa cuối thế kỷ XVII cho đến nửa thế kỷ XIX (thời Hậu Lê và thời Nguyễn). Trong đó có nhiều di tích tiêu biểu liên quan mật thiết đến lịch sử cách mạng, kháng chiến của tỉnh.

Trong tổng số di tích kiểm kê giai đoạn 2019 - 2022 (trừ các di tích đã được Nhà nước xếp hạng các cấp), số di tích hội tụ đủ các tiêu chí và điều kiện cần thiết để đưa vào kế hoạch xếp hạng trong những năm tới chiếm tỷ lệ khoảng 07- 09% trên tổng số 1.658 di tích đã được kiểm kê. Đến nay, các di tích có quy mô kiến trúc lớn, độc đáo mang phong cách thời Hậu Lê cơ bản đã được xếp hạng, còn lại các di tích có niên đại thời Nguyễn (thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX). Căn cứ vào tiêu chí xếp hạng di tích và từ kết quả nghiên cứu phát hiện mới về di tích thì trong vòng từ 10 - 15 năm tới trên địa bàn tỉnh Hà Nam có khoảng 191 di tích có thể đưa vào kế hoạch xếp hạng.

IMG_0009.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Di sản văn hóa, Luật Tôn giáo tín ngưỡng và quy định của UBND tỉnh phân cấp quản lý di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh. Các địa phương tiếp tục thống kê, bàn giao cho các đơn vị cấp dưới lưu giữ hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá thực trạng, mức độ xuống cấp của từng di tích để có kế hoạch tu bổ, tôn tạo, cố gắng xử lý các di tích đang xuống cấp trong điều kiện hiện có, đặc biệt phải làm tốt công tác xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích, không để di tích xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản, đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động thực tiễn, góp phần động viên tinh thần của người dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ danh mục kiểm kê, rà soát những di tích hội đủ điều kiện, tiêu chí xếp hạng, phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá, đưa vào kế hoạch xếp hạng hàng năm, lập hồ đề nghị xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa tu bổ tôn tạo di tích, quan tâm việc phát huy giá trị của các di tích phục vụ cộng đồng và gắn phát triển du lịch, đưa các di tích tiêu biểu đã được quy hoạch, đầu tư tu bổ, tôn tạo trở thành điểm đến hấp dẫn khách tham quan, góp phần giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án phát triển ngành, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

IMG_0015.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trao hồ sơ danh mục kiểm kê di tích cho các huyện, thị xã, thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

IMG_0017.jpg
Các tập thể được nhận Giấy khen

Cũng tại hội nghị, 06 tập thể và 10 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Thúy Anh