Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 20/12/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

DSC_8355.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Quốc Bình - Vụ trưởng Vụ địa bàn 3 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

DSC_8359.jpg

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lê Hồng Quân trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2023, cấp uỷ các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, Quy định của Đảng và kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy cùng cấp ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng, nội dung các cuộc KTGS đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, công tác xây dựng Đảng..., chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng được nâng lên. Trong năm, cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp và Chi bộ đã tiến hành kiểm tra 441 tổ chức đảng và 801 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 50 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 31 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 597 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra thu - chi ngân sách, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 386 tổ chức đảng và 19.956 đảng viên. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành giám sát 468 lượt tổ chức đảng và 874 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành giám sát 407 lượt tổ chức đảng và 484 đảng viên; khiển trách 02 tổ chức đảng, kỷ luật 170 đảng viên; khai trừ 18 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về quản lý tài nguyên, khoáng sản, chính sách dân số, phẩm chất đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; vi phạm giao thông; vi phạm điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ,... Qua công tác KTGS góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

​​z4994469638179_2dd73501a5d3d975f935f755ca465048.jpg 

Đồng chí Trần Quốc Bình - Vụ trưởng Vụ địa bàn 3 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Bình - Vụ trưởng Vụ địa bàn 3 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KTGS thời gian qua của cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Hà Nam. Để thực hiện tốt công tác KTGS thời gian tới đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, quán triệt, triển khai nghiêm túc vào tình hình cụ thể tại địa phương nhất là Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; các văn bản của Trung ương, của UBKT Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định; xây dựng và thực hiện Chương trình KTGS năm 2024 của Tỉnh ủy đảm bảo sát thực, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường giám sát thường xuyên tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vấn đề dư luận nhân dân quan tâm. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là trong lĩnh vực KTGS, xử lý nghiêm minh TCĐ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

DSC_8374.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác KTGS năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cấp ủy và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 hội nghị Trung ương 4 (khóa 13); các văn bản của Trung ương, của UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục xác định KTGS là phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; bám sát chương trình KTGS năm 2024 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy cùng cấp đã ban hành để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên; chú trọng đôn đốc, KTGS việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau KTGS, thanh tra, kiểm toán và Kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo các kết luận, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc. UBKT các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện, sàng lọc dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo và thi hành kỷ luật Đảng “phải chặt chẽ, công khai, minh bạch, thận trọng, công tâm, nghiêm túc, đúng người, đúng tội", thấu lý, đạt tình, đúng quy định của Đảng và pháp luật. Tăng cường trao đổi thông tin; thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ, công tâm, khách quan, trung thực, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Lương Hậu