Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết việc thực ...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)
Chiều ngày 04/9/2020, Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; bí thư, phó Bí thư các Đảng ủy, Thành ủy, Thị ủy trực thuộc…

IMG_7849.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS đối với các tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên. Các cuộc kiểm tra của cấp ủy các cấp tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng; các kết luận, nhận xét, đánh giá sau kiểm tra, giám sát đã góp phần phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế, ngăn ngừa vi phạm. UBKT các cấp trong tỉnh đã thực hiện toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 2.350 lượt tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra trên 3.500 lượt đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề trên 2.000 lượt tổ chức đảng (tăng 3,4% so với nhiệm kỳ trước) và trên 3.400 đảng viên (tăng 31,8% so với nhiệm kỳ trước). UBKT các cấp đã kiểm tra 189 đảng viên và 42 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 2.014 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 10% so với nhiệm kỳ trước) và 3.885 đảng viên…

IMG_7858.jpg
Các tập thể được khen thưởng

Về việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và xây dựng Quy định về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và của UBKT Trung ương về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, có tác dụng rõ rệt trong phòng ngừa sai phạm và phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời…

IMG_7856.jpg
Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu tại hội nghị​

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy biểu dương những kết quả mà tỉnh đạt được trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Để công tác KTGS của Đảng tiếp tục được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy Hà Nam cần chủ động xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát định hướng của trung ương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của địa phương, xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác KTGS toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và hàng năm, kịp thời ban hành Quy chế làm việc của UBKT ngay sau đại hội cấp mình; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác KTGS; tăng cường KTGS đối với cấp ủy, ủy viên cùng cấp, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xem xét, xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phương pháp, phong cách của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại hội nghị, 05 tập thể được Tỉnh ủy Hà Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác KTGS.

IMG_7864.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị​​