Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 ngành Nội vụ Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 ngành Nội vụ Hà Nam
Sáng ngày 04/01/2019, Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 ngành Nội vụ Hà Nam