Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Chiều ngày 30/12/2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_1047.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Phùng Xuân Nhạ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trần Thị Hiền - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố…

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có thời điểm diễn biến nhanh và phức tạp, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14% so với năm 2020, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư: Từ đầu năm đến ngày 30/11/2021, Hà Nam thu hút được 42 dự án, lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7.425 doanh nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,9% so với cùng kỳ. Đến hết năm 2021, Hà Nam có 15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thu ngân sách tăng cao; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định, đảm bảo tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được quan tâm; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thủ XX; ban hành các NQ chuyên đề, chương trình của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời trên các lĩnh vực; tuân thủ quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.

IMG_1066.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ ghi nhận những kết quả Hà Nam đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ năm 2021. Những kết quả đó là tiền đề cho sự phát triển đột phá, bền vững trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Hà Nam tập trung chỉ đạo triển khai NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội  Đảng bộ các cấp; quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác khoa giáo, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tăng cường công tác tuyên truyền; thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cho Nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

 IMG_1092.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ đề hành động là: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh".

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các NQ, chỉ thị, kết luận của trung ương; các NQ chuyên đề, chương trình, đề án của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và NQ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 của Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch hiệu quả.  Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các NQ, chỉ thị của trung ương, chương trình hành động, các NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 của Tỉnh ủy; các NQ của HĐND. Đồng thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH trong điều kiện bình thường mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19. Tiếp tục công nghiệp hóa nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình trong sản xuất nông nghiệp nông sản sạch, gắn với sản xuất hàng hóa; chăn nuôi tập trung gắn với bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; quan tâm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới bảo đảm tính bền vững; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mơi kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân; tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; quan tâm công tác bảo tồn gắn với phát triển du lịch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid- 19. Lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển KT-XH, nhiệm vụ phòng, chống dịch là đặc biệt quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đồng thời, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả thị trường; tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và các gia đình chính chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động bảo đảm cho mọi người, mọi nhà  đón Tết cổ truyền năm 2022 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

IMG_1074.jpg 

IMG_1076.jpg
IMG_1078.jpg

Tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng tại hội nghị

​Nhân dịp này, 25 tổ chức Đảng và 47 đảng viên có thành tích xuất sắc trong tham mưu xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và phòng, chống dịch Covid -19 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen./.