Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Sáng ngày 24/12/2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp (CCTP) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh  đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...
IMG_5977.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông báo kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát, rà soát của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP và PCTN. Quyết liệt chỉ đạo, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, không để phức tạp tình hình; các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đảm bảo đúng quy định pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm trong việc tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của người dân. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhất là đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phòng chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và tinh thần CCTP. Năm 2020, ngành Công an đã điều tra làm rõ 325/350 vụ phạm pháp hình sự (đạt 92,8%); tiếp nhận, giải quyết 456/495 tin báo, tố giác tội phạm. Các cơ quan làm án đã tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời, triệt để các vụ trọng án, án trọng điểm, các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và dư luận xã hội quan tâm. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết KNTC, quản lý thị trường, hải quan, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Năm 2020, toàn ngành thanh tra đã triển khai 212 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với trên 1.500 tổ chức, cá nhân; phát hiện 665 tổ chức, cá nhân có sai phạm, tổng sai phạm trên 48 tỷ đồng, đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, đặc biệt sai phạm về kinh tế, đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an toàn cuộc sống của nhân dân.
DSC_8095.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, CCTP và PCTN năm 2020, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, CCTP và PCTN gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; chú trọng đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác nội chính, CCTP, PCTN trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề đột xuất, nổi cộm, bức xúc, phức tạp, vụ việc kéo dài mà nhân dân và dư luận quan tâm./.​