Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệ...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Chiều ngày 20/12/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...

DSC_8383.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được kết quả tích cực. Đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2023. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng pháp luật, trên tinh thần cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, hiệu quả; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị tích cực xây dựng và triển khai chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2023; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình hoạt động và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy đã đi vào nền nếp, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương…

DSC_8405.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính chủ động của các cơ quan khối nội chính trong việc thực hiện chức năng tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý sớm các vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giữ vững ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin tư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về công tác nội chính tiếp tục chủ động tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu sơ kết, tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực kịp thời.../.

Thương Huyền​