Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ công ...

Tin theo lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng  
Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Chiều ngày 19/12/2018, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố…

IMG_5960.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước; kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đối với tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Công tác quốc phòng địa phương, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được đánh giá cao. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; xây dựng 79 vụ án trọng điểm, 3 vụ án rút gọn đưa ra xét xử nhanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác hải quan, thi hành án dân sự, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Hoạt động phối hợp nắm tình hình, tham mưu giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có việc chậm; kết quả thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí còn hạn chế; công tác phối hợp giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng có việc chưa chặt chẽ...

DSC_7395.jpg

Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm; tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật chuyển cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Về công tác cải cách tư pháp, tiếp tục củng cổ, kiện toàn bộ máy đối với các cơ quan tư pháp; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.../.