Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020
Sáng ngày 28/02/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

IMG_4502.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm, có 02 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 02 tập thể, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân được Chính phủ, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác…

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đòi hỏi các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2020 được xác định cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt triển khai sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, hướng đến khen người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khối thi đua, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả...

IMG_4557.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát động phong trào thi đua năm 2020

Tại hội nghị, ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc"; với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị, các trưởng khối thi đua của tỉnh đã cam kết và ký giao ước thi đua năm 2020.

IMG_4539.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2019

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

IMG_4549.jpg
Các cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

IMG_4567.jpg

IMG_4574.jpg

Các trưởng khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2020​