Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Sáng ngày 19/3/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
IMG_3167.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

IMG_3173.jpg
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

IMG_3188.jpg

Các cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2019 - 2020

IMG_3180.jpg
Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

Năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm, có 09 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 41 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân được Chính phủ, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác…

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) và là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường đòi hỏi các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân phải nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2021 được xác định vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt triển khai sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khối thi đua, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả...

anh-huy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh -  Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trương Quốc Huy phát động đi đua năm 2021

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trương Quốc Huy đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc" với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển", trong đó thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định xã hội, quyết liệt phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

IMG_3207.jpg
Các trưởng khối thi đua của tỉnh cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Tại hội nghị, các trưởng khối thi đua của tỉnh đã cam kết và ký giao ước thi đua năm 2021; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 đã được các cấp biểu dương, khen thưởng./.​