Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối Thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các ...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối Thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ
Sáng ngày 04/01/2023, tại tỉnh Hà Nam, Khối Thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Trung du Bắc bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

DSC_8015.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam - Trưởng Khối Thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc bộ năm 2022; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT); lãnh đạo Sở NN&PTNT 13 tỉnh, thành phố trong khối…

Năm 2022, với chủ đề “Toàn ngành NN&PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" các đơn vị trong Khối đã tập trung xây dựng và phát triển nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong năm, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của các đơn vị trong Khối cơ bản tăng 1 - 4% so với năm 2021. Lĩnh vực trồng trọt, tỉnh có giá trị sản xuất trồng trọt/ha đất canh tác cao là Hưng Yên 210 triệu đồng, Hải Phòng 176,8 triệu đồng, Ninh Bình 150 triệu đồng. Lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh có sản lượng thịt hơi xuất chuồng cao là thành phố Hà Nội 417.600 tấn, tỉnh Bắc Giang 252.800 tấn, tỉnh Thái Bình 248.992 tấn, tỉnh Hưng Yên 140.460 tấn. Sản xuất thủy sản có nhiều thuận lợi, phát triển khá. Một số tỉnh có sản lượng thủy sản đạt cao như: Thái Bình 280.340 tấn, Nam Định 187.318 tấn, Quảng Ninh 160.873 tấn… Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, Khối đã có 4 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên và Hải Dương. Nhiều sản phẩm OCOP ở các địa phương được công nhận 3 sao, 4 sao và 5 sao đã trở thành sản phẩm quốc gia, mang lại giá trị kinh tế cao. Các tỉnh, thành phố có nhiều sản phẩm OCOP là: Hà Nội 534 sản phẩm 3 sao, 1.098 sản phẩm 4 sao, 4 sản phẩm 5 sao; Nam Định 283 sản phẩm 3 sao, 47 sản phẩm 4 sao; Quảng Ninh 193 sản phẩm 3 sao, 68 sản phẩm 4 sao, 3 sản phẩm 5 sao cấp tỉnh, 3 sản phẩm 5 sao trung ương.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố đề ra, năm 2023, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc bộ tập trung thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố giao. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các phong trào thi đua. Các đoàn thể cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên trong mỗi cơ quan; duy trì và thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn ngành NN&PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực công tác; duy trì nề nếp việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện kịp thời, khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng để thi đua khen thưởng là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

DSC_8027.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng ghi nhận, đánh giá cao phong trào thi đua và kết quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố Khối Thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc bộ. Đồng thời thông báo những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam năm 2022: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,82% (đứng thứ 3 trong khu vực ĐBSH và đứng thứ 12 toàn quốc); toàn tỉnh có 19/83 xã đạt nông thôn kiểu mẫu; phấn đấu có thêm 6 - 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tin tưởng rằng phong trào thi đua Khối các Sở NN&PTNT vùng ĐBSH và Trung du Bắc bộ trong thời gian tới sẽ có bước phát triển toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của từng tỉnh, thành phố, xây dựng nông thôn các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc bộ ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022 và trao Cờ Trưởng Khối Thi đua cho Sở NN&PTNT tỉnh  Hưng Yên, Phó Khối cho Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh.

z4012177152443_ead77e2d9832.jpg

Đại diện Bộ NN & PTNT trao Cờ thi đua cho Sở NN & PTNT các tỉnh có thành tích xuất sắc năm 2021

​Cũng tại hội nghị, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Bình, Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ NN&PTNT năm 2021./.

Phạm Nga