Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023
Sáng ngày 08/3/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.


DSC_1027.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

DSC_1040.jpg

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh  Lê Thị Thủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Xuân Hùng - Nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm, có 05 cá nhân được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba; 03 cá nhân đề nghị truy tặng Danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng"; 08 tập thể được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua; 06 tập thể, 03 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 03 tập thể, 11 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác…

z4165254342496_0f9b033642c7.jpg Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trương Quốc Huy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

 z4165247465643_a30297c7a047.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

DSC_1057.jpg

Phó ​Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp các ngành, Nhân dân phải nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT"; tập trung nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các nghị định, thông tư, quy định vào quy chế về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn và quy định mới của pháp luật nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về TĐKT. Hội đồng TĐKT tỉnh phải bám sát phong trào thi đua của các đơn vị; tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm “Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau",“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiến kiệm, chống lãng phí"; phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" và các phong trào thi đua chuyên đề khác; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, chú trọng khen người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác…

DSC_1065.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trương Quốc Huy phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2023

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trương Quốc Huy đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2023 với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; kiểm soát tốt dịch bệnh; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; tập trung rà soát và có các giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành kế hoạch xây dụng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức tốt các kỳ thi năm 2023; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và phát triển sản xuất - kinh doanh đóng góp công sức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

​​DSC_1082.jpg

​Các trưởng khối thi đua của tỉnh cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Tại hội nghị, các trưởng khối thi đua của tỉnh đã cam kết và ký giao ước thi đua năm 2023; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã được các cấp biểu dương, khen thưởng./.

Phạm Nga