Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều ngày 18/01/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
IMG_8955.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ…

Năm 2021, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, ngành thành viên BCĐ và các địa phương, đơn vị, bảo đảm chủ động, đồng bộ. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền. Công tác tuyên truyền trên mạng xã hội được quan tâm đẩy mạnh giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng. Đồng thời, để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của Hà Nam, góp phần tích cực trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại: Công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa được chú trọng. Công tác tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài chưa nhiều, chưa phổ biến, hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong năm qua, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

IMG_8985.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn phát biểu thảo luận tại hội nghị

Năm 2022, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai của tỉnh về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại, trong đó trọng tâm là Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020"; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới"; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chương trình kế hoạch của tỉnh... nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng của BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, phát huy vai trò của từng thành viên trong BCĐ. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung chuyên trang, chuyên mục trên các loại hình về thông tin đối ngoại, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh của tỉnh đến các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước…

IMG_8941.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lê Thị Thanh Hà phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy -  Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh  Lê Thị Thanh Hà đề nghị trong thời gian tới cần nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các thành viên BCĐ, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó tập trung tuyên truyền về Khu công nghệ cao của tỉnh và Khu du lịch quốc gia Tam Chúc; tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh…/.