Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 05/01/2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

cac-dai-bieu-tham-du-hoi-ng.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ…

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền có nhiều đổi mới. Công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam được triển khai kịp thời. Tăng cường thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và tỉnh Hà Nam với bạn bè trong nước và quốc tế nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh. Công tác thông tin đối ngoại qua đội ngũ báo cáo viên được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng; qua các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh. Các địa phương, đơn vị đã tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, lập trường và đường lối đối ngoại của Đảng đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, bảo vệ độc lập, chủ quyền, về vấn đề biển Đông. Đồng thời để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của Hà Nam, góp phần tích cực trong công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại: Công tác chỉ đạo, triển khai hoạt động thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa được chú trọng. Sự phối hợp trong nắm bắt, cung cấp thông tin đối ngoại của một số ngành thành viên có lúc, có việc còn chưa thường xuyên...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong năm qua, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

z5041652065301_c4f128088214.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lê Thị Thanh Hà nhấn mạnh, năm 2024, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác lãnh đạo, định hướng của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh, phát huy vai trò của từng thành viên trong BCĐ. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chuyên trang, chuyên mục trên các loại hình về thông tin đối ngoại, đưa tin kịp thời các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Phối hợp với BCĐ 35 các cấp kịp thời có những tin, bài đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Tuyên truyền các sự kiện trọng đại, những thành tựu của đất nước, của tỉnh; quảng bá truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Hà Nam trong dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.../.

Thúy Anh