Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng
Sáng ngày 06/8/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

toan-canh.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ đã được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Số lượng cán bộ đảng viên tham gia học tập nghiên cứu các văn bản về xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của trung ương đạt tỷ lệ cao. Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã tích cực chủ động quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ để triển khai thực hiện, nhất là việc cụ thể hóa và quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Công tác xây dựng Đảng của tỉnh đạt kết quả tốt trên tất cả các phương diện về tư tưởng chính trị, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cán bộ đảng viên trong tỉnh. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được các cấp ủy chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; thực hiện đồng bộ nội dung chương trình giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Trường Chính trị để xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, các chương trình bồi dưỡng chuyên đề, ban hành hướng dẫn công tác lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã được tăng cường, số lượng các tổ chức Đảng được kiểm tra trong từng năm đều tăng so với năm trước. Cấp ủy các cấp chú trọng tính trọng tâm, trọng điểm của nội dung, đối tượng được kiểm tra ngay từ khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Qua thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng cho thấy nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng của từng đại biểu được phát huy, đồng thời gắn trách nhiệm của đại biểu đảng viên trong thực hiện quyền dân chủ của mình với thực hiện nguyên tắc, quy định của Đảng. Quyền ứng cử và đề cử trong đại hội được tôn trọng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc cấp ủy viên triệu tập đại hội không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy. Bầu cử phải có số dư so với số lượng cần bầu, nhưng cấp ủy chỉ được chuẩn bị số dư không quá 15% và tại đại hội có thể giới thiệu thêm nhưng không vượt qua 30%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của trung ương từ tỉnh đến cơ sở. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy đề trình đề án nhân sự tại đại hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, các nội dung trong đại hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; điều hành của đoàn chủ tịch đại hội khoa học, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại hội. Do vậy đại hội Đảng các cấp tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp; trong đó công tác bầu cử cấp ủy diễn ra thuận lợi, không có đơn vị nào vi phạm nguyên tắc, quy chế bầu cử trong Đảng.

DSC_0930.jpg

Ông Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai thi hành điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời đề xuất một số giải pháp, phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.

DSC_0916.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi khẳng định những kết quả đạt được trong việc triển khai thi hành điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng của tỉnh mang tính toàn diện và quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của trung ương, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, phát huy vai trò trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, chuẩn bộ tốt công tác nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.