Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Sáng ngày 31/12/2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTPTNXH) và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) tỉnh Hà Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTPTNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ATNQ chủ trì hội nghị.

IMG_1740.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Năm 2020, với sự quan tâm chỉ đạo và tham gia có trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cùng các tầng lớp Nhân dân, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mới cả bề rộng lẫn chiều sâu, đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào tiếp tục có nhiều đổi mới, đi vào trọng tâm, hướng đến địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, tranh chấp khiếu kiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được đẩy mạnh.

Các địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp luôn duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của 44 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng", “tự quản", “tự bảo vệ", “tự hòa giải" ở cơ sở, tập hợp thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, đạt hiệu quả thiết thực.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp tiếp tục được quan tâm, triển khai có hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Thông qua phong trào đã phát hiện, xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tham gia đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT được chú trọng, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 1.200 tin có giá trị cho lực lượng chức năng, giúp giải quyết ổn định, tạm ổn định 20/22 vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải phóng mặt bằng; điều tra triệt phá 18 ổ nhóm tội phạm hình sự; triệt phá 30 chuyên án ma túy, 12 đường dây ma túy vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ tỉnh ngoài... Các ngành, đoàn thể phối hợp với gia đình quản lý, giáo dục 761 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, 1.228 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tiếp nhận, tạo việc làm ổn định cho trên 1 nghìn người lầm lỗi...

Năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT"; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận; củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở; nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nhân rộng và duy trì hiệu quả các mô hình quần chúng tự quản về ANTT; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

IMG_1768.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục vận động Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, nhất là dịp Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng địa phương; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân với quân đội nhân dân. Tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo ANTT; coi trọng công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng; quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, công tác dân vận, nhất là đội ngũ cán bộ công tác ở cơ sở. Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt xây dựng phong trào; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

tinhk.jpg
Các tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

bo c.a khen.jpg

Các tập thể, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng

tinh khen.jpg

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng

Nhân dịp này, 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 04 tập thể được công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng; 55 tập thể, cá nhân được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và Công an tỉnh khen thưởng./.