Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Sáng ngày 14/01/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

IMG_8506---Copy.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an); ông  Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; lãnh đạo các cục vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo: Công an tỉnh, các phòng, ban thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương…

Năm 2021, Ban Chỉ đạo các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2021, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã phối hợp xây dựng mới 13 mô hình về phòng, chống tội phạm, TNXH và Phong trào bảo vệ ANTQ; trong đó có 02 mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện" và “Tự quản, tự phòng, chống dịch Covid-19" có sức lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Mô hình “Camera an ninh" tiếp tục được triển khai, nhân rộng tại 100% xã, phường, thị trấn và 07/07 khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

 Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm. Lực lượng Công an tỉnh đã bố trí hơn 450 cán bộ công an xã chính quy tại 89/89 xã, thị trấn; củng cố và duy trì hoạt động 20 Ban bảo vệ dân phố; 686 đội dân phòng; 107 tổ chức quần chúng tự quản tham gia phòng, chống tội phạm, TNXH. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 460 tin báo tố giác tội phạm, tạm ổn định 23/27 vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; bắt vận động đầu thú 33 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó 18 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; đấu tranh, triệt xóa 20 nhóm tội phạm hình sự, phát hiện, triệt phá 19 đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trái phép từ tỉnh ngoài, bắt 303 vụ, 547 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 4,968 kg heroin, 3,61 kg 7 ma túy tổng hợp. Chính quyền các cấp, các ngành lập hồ sơ đưa 10 trường hợp đi cơ sở giáo dục, 96 trường hợp đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc và 382 trường hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Công tác vận động Nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt…

Năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 IMG_8511---Copy.jpg
​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và bảo đảm an ninh trật tự. Sau hội nghị này, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương cần bám sát các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; coi trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính; gắn bó hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ an ninh trật tự. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng  hình thức, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, công tác dân vận, nhất là đội ngũ cán bộ công tác cơ sở. Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

 IMG_8519---Copy.jpg

IMG_8520---Copy.jpg 

 IMG_8525---Copy.jpg
​Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 02 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021; 15 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an; 08 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 14 tập thể, 08 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021; 07 Ban bảo vệ Tổ dân phố được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng./.