Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác...

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Sáng ngày 30/12/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

DSC_7865.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó Cục trưởng Cục Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an); lãnh đạo các cục vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo: Công an tỉnh, các phòng, ban thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố…

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tình hình thực tế tại địa phương, thu hút được sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2022,  các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã phối hợp xây dựng mới 22 mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào bảo vệ ANTQ; trong đó có 03 mô hình “3 giảm, 4 giữ", “Khu dân cư không phát sinh thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội" và việc triển khai Mô hình “camera an ninh" gắn với Mô hình “Thắp sáng đường quê bảo đảm an ninh trật tự" trên địa bàn huyện Lý Nhân có sức lan tỏa sâu rộng, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao, Bộ Công an ghi nhận, ra thông báo kinh nghiệm trong toàn quốc. Trong 10 tháng đầu năm, lực lượng công an đã bắt, xử lý 40 vụ, 43 đối tượng sử dụng trái phép pháo nổ; vận động 32 người tự nguyện giao nộp 28 kg pháo các loại; vận động, thu hồi 148 súng, 07 lựu đạn, 217 viên đạn, 546 vũ khí thô sơ; xử lý 15 vụ, 18 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, xử phạt 89,5 triệu đồng; kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 1.298 lượt cơ sở, hướng dẫn khắc phục 3.482 tồn tại, thiếu sót; xử lý 171 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, phạt 529,7 triệu đồng.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt tham mưu tổ chức thành công một số hội nghị chuyên đề công tác lớn, được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức, biện pháp thực hiện, đạt hiệu quả thiết thực; xây dựng nhiều mô hình mới phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại các địa phương cơ sở, thu hút sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn tỉnh đã mở gần 100 đợt sinh hoạt chính trị nội bộ từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức khoảng 650 buổi sinh hoạt ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, sinh hoạt của các đoàn thể; vận động hàng nghìn lượt người tham gia ký cam kết với chính quyền và các ngành, đoàn thể về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư của Bộ Công an và Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ, ngày 06/5/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về đánh giá, phân loại và khen thưởng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư, xã phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự là một tiêu chí trong đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị, địa phương. Kết quả đã có 673/686 khu dân cư, 104/109 xã, phường, thị trấn, 285/292 cơ quan, 313/323 doanh nghiệp, 63/65 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự".

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

DSC_7888.jpg 

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... để xuyên tạc, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, cờ bạc, cá độ, các băng nhóm xã hội đen, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...  Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự từ cơ sở; vận động Nhân dân chủ động phát hiện, tổ giác tội phạm, tham gia giáo dục, giúp đỡ, cam hóa người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự"; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng bản chuyên trách. Lồng ghép công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Chú trọng tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào ở từng đơn vị, địa phương, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt việc tốt để thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân.

DSC_7871.jpg 

Các tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

DSC_7875.jpg 

Các tập thể, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng

DSC_7881.jpg 

Các cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng

Nhân dịp này, 03 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; 08 tập thể được nhận Bằng khen và 03 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an; 13 tập thể, 08 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; 06 Ban bảo vệ tổ dân phố được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng./.