Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị tổng kết Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020
Chiều ngày 06/6/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Đề án 1237) và Đề án Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 (Đề án 150). Ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_4907.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố là thành viên BCĐ 151…

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 thời gian qua cho thấy: Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả và đạt kết quả thiết thực. Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 46 đơn vị trong toàn quân cung cấp danh sách với 5.556 thông tin về liệt sỹ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phân tách, chuyển giao, tiến hành rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sỹ. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khai thác, tra cứu phần mềm hồ sơ liệt sỹ; phần mềm giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị trong chiến tranh do Bộ Quốc phòng cung cấp với 200 thông tin của các đơn vị quân đội tham gia chiến tranh. Quá trình rà soát, hoàn thiện, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động cung cấp 458 thông tin về liệt sỹ hy sinh chôn cất ban đầu tại các tỉnh, thành trên cả nước phục vụ công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát hồ sơ, thông tin liệt sỹ; điều tra thông tin được trên 17.000 liệt sỹ và 12.496 mộ liệt sỹ, cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý thông tin liệt sỹ. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh xác minh thông tin 71 liệt sỹ tham gia chiến đấu và hy sinh tại khu vực núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm. Tiến hành tìm kiếm, phát hiện 05 vị trí có hài cốt liệt sỹ và nhiều di vật của liệt sỹ và tổ chức trang trọng lễ viếng, an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm theo đúng nghi thức. Đồng thời có trên 250 liệt sỹ được di chuyển từ các địa phương khác về an táng tại nghĩa trang quê nhà...

IMG_4917.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Trần Xuân Dưỡng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện tốt các đề án. Đồng thời nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa" đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, đề nghị các sở, ngành thành viên BCĐ 515 tỉnh và các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Chủ động bám sát, nắm chắc tình hình thực tiễn triển khai nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo tiến độ cũng như công phòng, chống dịch Covid-19.

IMG_4913.jpg
IMG_4914.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng 

Tại hội nghị có 11 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020./.