Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục Tiểu học

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục Tiểu học
Sáng ngày 31/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục tiểu học.

Dự hội nghị có ông Phạm Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo); lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh…

DSC00608.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Năm học 2022 - 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục tiểu học theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt chương trình mà giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông từ số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 4 và lớp 5. Trong đó, 100% học sinh khối lớp 3 đảm bảo đủ điều kiện được học môn Tiếng Anh, Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 chặt chẽ, chủ động, chuẩn bị tốt các điều kiện, yếu tố triển khai thực hiện hiệu quả; kịp thời tổ chức các hội thảo chuyên đề, chia sẻ khó khăn trong quá trình dạy học. Trong năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 116 trường trong đó: 114 trường công lập, 02 trường tư thục; tổng số lớp 2.410 với 82.196 học sinh; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 3 là 47.450/47.874 đạt tỷ lệ 99,17%, tăng 0,23% so với năm học 2021 - 2022; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 4 và hoàn thành chương trình tiểu học 34.271/34.322 đạt tỷ lệ 99,85%, tăng 0,5% so với năm học 2021 - 2022. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 chặt chẽ, chủ động, chuẩn bị tốt các điều kiện, yếu tố triển khai thực hiện hiệu quả; kịp thời tổ chức các hội thảo chuyên đề, chia sẻ khó khăn trong quá trình dạy học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội, từ đó đã tăng hiểu biết về quan điểm, chủ trương nên được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Mạng lưới trường, lớp được quy hoạch ổn định, cơ sở vật chất từng bước được xây dựng khang trang, đầy đủ các phòng học, các phòng chức năng định hướng tốt cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

456788.jpg 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, điều hành thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2​023- 2024 cấp tiểu học

9806b4d1626eb030e97f.jpg

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào phát biểu tại hội nghị

Năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề ra một số nhiệm vụ đối với giáo dục tiểu học: Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy lớp 5 nhằm triển khai có hiệu quả, có chất lượng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5 năm học 2024 - 2025; triển khai biên soạn nội dung giáo dục địa phương lớp 5 đảm bảo quy định, thời gian, lộ trình; tổ chức rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; đẩy mạnh chất lượng công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…/.

Thúy Anh