Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2022

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2022
Sáng ngày 10/8/2022, tại hội trường Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2022.

Dự hội nghị có bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Vượng -Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tạ Văn Đạt - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cùng 105 hội viên Hội Nông dân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng...

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đã thực sự đi vào lòng dân và ngày càng được phát triển sâu, rộng, góp phần to lớn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, nâng cao đời sống mọi mặt cho hội viên nông dân, tạo tiền để cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, quốc phòng ở địa phương. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2022 đã có hơn 60.200 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực trồng trọt; hơn 50.500 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong lĩnh vực chăn nuôi; lĩnh vực kinh doanh tổng hợp có hơn 22.500 hộ; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có hơn 25.600 hộ… Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 80.000 lao động; giúp hơn 4.000 hộ nông dân thoát nghèo. Phong trào đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2021 còn 3,69% (theo tiêu chí mới chuẩn nghèo đa chiều). Những kết quả từ phong trào đã góp phần tích cực cùng toàn tỉnh thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, tỉnh Hà Nam được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2021, có 21 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2022 - 2027, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tham gia thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chương trình giảm nghèo; phát huy xây dựng chương trình nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân hiểu rõ về nội dung phong trào, tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi mở rộng quy mô sản xuất theo mô hình trang trại, gia trại, tích cực dồn đổi ruộng đất để tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa, tổ hợp sản xuất lớn. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cơ chế chính sách và công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể triển khai sâu rộng những chính sách liên quan đến việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 DSC_2308.jpg

 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh cũng như những kết quả mà các hội viên Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội, hội viên Hội Nông dân trong tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất; gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu đảm bảo về tiêu chuẩn về môi trường, an toàn thực phẩm. Hội Nông dân tỉnh tập trung hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở phát triển phong trào theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất, kinh doanh, giữa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với nhau để đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa lớn; tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới; thường xuyên sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

  DSC_2358.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng tặng hoa chúc mừng hội nghị

  DSC_2362.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng tặng Bằng khen cho các hội viên sản xuất kinh doanh giỏi

Tại hội nghị, 105 hội viên Hội Nông dân trong tỉnh có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2022 đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh./.