Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2018-2023; sơ kết 5 năm thực hiệ...

Tin theo lĩnh vực Văn hoá, thể thao và du lịch  
Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2018-2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP và triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Sáng ngày 15/11/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2018-2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP và triển khai Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh; ông Mai Thành Chung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; ông Vũ Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cá nhân, gia đình, khu dân cư tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào giai đoạn 2018-2023....

 DSC_7730.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Trong 5 năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH" có bước phát triển mạnh, đạt được một số kết quả tích cực, huy động toàn bộ lực lượng của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và phát triển văn hóa; xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa, phong trào học tập, lao động sáng tạo, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò của việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc được đầy đủ, sâu sắc hơn; môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời; các danh hiệu văn hóa ngày càng được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng; hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từng bước hoàn thiện. Các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm, tư tưởng đạo đức, lối sống được trân trọng và đề cao ở các gia đình, cá nhân trong cộng đồng. Bên cạnh đó, về xây dựng gia đình văn hóa, năm 2018, toàn tỉnh có 235.579/ 262.665 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá (đạt 89,6%); đến năm 2022 có 258.644/282.382 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá (đạt 91.6%), vượt 2,16%  so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Về xây dựng khu dân cư văn hóa, năm 2022, toàn tỉnh có 609/686 khu dân cư được công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt 88,8%. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở có bước phát triển mạnh mẽ . Đến nay, toàn tỉnh có trên 500 đội văn nghệ với trên 11 nghìn diễn viên, nhạc công không chuyên và trên 450 câu lạc bộ thể thao, thu hút trên 10 nghìn hội viên tham gia. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng trong công nhân,  viên chức, lao động, đến nay đã có 516 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn duy trì và giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa". Trong giai đoạn 2018 - 2022, phong trào xây dựng thiết chế văn hoá được các cấp, các ngành và Nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng theo chủ trương xã hội hoá…

DSC_7748.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức ghi nhận và biểu dương sự tích cực tham gia, hưởng ứng, đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phong trào các cấp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo phong trào các cấp tập trung quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm: Văn hóa là  nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển; tiếp tục phổ biến rộng rãi và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; nâng cao tỷ lệ gia đình, làng, tổ dân phố tiêu biểu, thực sự trở thành điểm sáng văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển phong trào; đẩy mạnh thực hiện phong trào xã hội hóa; tiếp tục xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; phát triển các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ  quần chúng, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

 DSC_7750.jpg
Các gia đình đạt Danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

DSC_7752.jpg
Khu dân cư văn hóa tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 gia đình văn hóa tiêu biểu, 19 khu dân cư văn hóa tiêu biểu và 12 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH tỉnh Hà Nam" giai đoạn 2018 - 2023./.

Thúy Anh