Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  
Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 25/6/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 6 điểm cầu tại các huyện ủy, thành ủy, thị ủy.
IMG_5347.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh
Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam khóa XIV - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…​
IMG_5351.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trương Quốc Huy trình bày báo cáo tại hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chặt chẽ, kịp thời, sát sao, quyết liệt của BTV Tỉnh ủy, của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tổ chức phụ trách bầu cử, sự tham gia ủng hộ của người dân tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,47%, trong đó có 604/777 khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%; 100% đại biểu ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện bầu đủ số lượng  đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần với lá phiếu ở mức cao. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo tốt, an toàn tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền, không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ nguyên nhân thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

IMG_5375.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phân tích rõ nguyên nhân thành công của cuộc bầu cử, trong đó nhấn mạnh là do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự lãnh đạo kịp thời, sát sao, quyết liệt, cụ thể, linh hoạt  và sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh và cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội; sự tham gia vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân; sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, tinh thần làm chủ của cử tri và Nhân dân trong tỉnh…

Để vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2021 và chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử, chào mừng thành công cuộc ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tạo khí thế, quyết tâm bước vào nhiệm kỳ mới của chính quyền các cấp; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Bám sát Luật tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn số 883 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp để kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND đảm bảo đúng luật, bầu đủ số lượng, nâng cao chất lượng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đồng thời tiếp tục công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND giữa năm 2021.

Đối với các vị đại biểu trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của mình đã hứa trước cử tri, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh.

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: phòng, chống dịch Covid-19 thành công và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Với quyết tâm và khí thế mới, trước những thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Nam phát triển nhanh bền vững, sớm trở thành tỉnh “khá" của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dịp này đã có 20 tập thể, 12 cá nhân được BTV Tỉnh ủy khen thưởng; 53 tập thể, 71 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng; 03 tập thể, 03 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

chuyen.jpg
gui.jpg

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

IMG_5363.jpg

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị