Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gi...

Hội nghị triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030
Sáng ngày 28/11/2019, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển của tỉnh; ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc Ban Quản lý Đề án 818 (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình); thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển của tỉnh, các huyện, thành phố; lãnh đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố; chủ tịch: UBND, ủy ban Mặt trận tổ quốc, hội người cao tuổi, hội nông dân, hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn; trạm trưởng Trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

DSC_3088.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã triển khai Quyết định số 718/QĐ-BYT, ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030 và Quyết định số 3619/QĐ-BYT, ngày 16/8/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng đến năm 2030. Ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc Ban Quản lý Đề án 818 (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) triển khai các nội dung mở rộng của Đề án 818. Đại diện Ban Quản lý Đề án 818 giới thiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, công nghệ mới trong lĩnh vực dự phòng, sàng lọc, tầm soát, kiểm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

DSC_3100.jpg
Ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc Ban Quản lý Đề án 818 (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) triển khai nội dung mở rộng của Đề án 818

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh và mạnh của nền kinh tế, tỉnh Hà Nam luôn quan tâm, chăm lo đến phát triển sự nghiệp y tế. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu và góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng quan trọng của sự phát triển bền vững ở địa phương. Để công tác y tế, dân số của tỉnh tiếp tục phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số. Sở Y tế căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, phấn đấu tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, các chương trình sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung và tiếp cận các sản phẩm của đề án trong chương trình nâng cao chất lượng dân số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.

DSC_3109.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị​​​