Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Sáng ngày 23/12/2020, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Kiên Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Oanh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; ông Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Bưu điện tỉnh; Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên thuộc Bưu điện tỉnh…​
DSC_8064.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành linh hoạt trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2020 của đơn vị đạt 236.938 triệu đồng, vượt 3,7% kế hoạch, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2019; năng suất lao động đạt 215 triệu đồng; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 11,6 triệu đồng/tháng. Năm 2020, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ phân phối truyền thông; tiếp thị bán hàng, chăm sóc khách hàng; cải tiến tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ; thường xuyên rà soát các bưu cục phát, cải tiến mạng thu gom, vận chuyển, hệ thống giao dịch bưu chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thay thế các thao tác thủ công nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn quan tâm, chú trọng  kiện toàn bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp huyện, điểm văn hóa xã; làm tốt việc triển khai phát triển cộng tác viên, đại lý…
DSC_8072.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh năm 2020. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tốc độ phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Để kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề nghị Bưu điện tỉnh cần chú trọng xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trọng tâm, triển khai mạnh mẽ các nhóm dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các hoạt động dịch vụ hành chính công, các dịch vụ chi trả Bảo hiểm xã hội, hưu trí, trợ cấp xã hội… tạo sự hài lòng của khách hàng. Chú trọng triển khai văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới…
DSC_8077.jpg
Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông
DSC_8082.jpg
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường trao Giấy khen cho các tập thể
DSC_8079.jpg
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho tập thể
Với những kết quả đạt được, Bưu điện tỉnh Hà Nam được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Thông tin​ và Truyền thông Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam./.​