Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sắp xếp các cơ quan báo...

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Chiều ngày 05/8/2019, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Dự hội nghị có ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Hội Văn học Nghệ thuật.

DSC_0885.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, việc triển khai thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đa dạng hóa ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình để báo chí thực sự là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội, là phương tiện quảng bá hình ảnh Hà Nam, thu hút đầu tư, thúc đẩy giao lưu hợp tác. Bảo đảm đến năm 2025, Hà Nam có một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có khả năng liên kết trong nước và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và thu hút đầu tư của tỉnh ra khu vực và thế giới.

DSC_0878.jpg

Ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo Kế hoạch

Lãnh đạo các cơ quan báo chí báo cáo hiện trạng của cơ quan mình, đồng thời đề xuất: Chưa thực hiện việc giao quyền tự chủ về tài chính đối với các cơ quan báo chí; đến năm 2025 không giảm số lượng phát hành các ấn phẩm báo in mà chỉ giảm số kỳ phát hành; tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí để các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động…

Lãnh đạo các sở, ngành cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch, đồng thời đóng góp một số nội dung: Rà soát hiện trạng, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí; cụ thể nội dung các cơ quan báo chí cần thực hiện; cơ quan báo chí xây dựng danh mục các nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ chính trị, nhiệm vụ tuyên truyền theo đặt hàng của các sở, ngành; điều chỉnh bố cục, một số từ ngữ trong dự thảo kế hoạch…

DSC_0911.jpg

Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan báo chí; khẳng định tầm quan trọng, vai trò và những đóng góp của các cơ báo chí trong sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục khắc phục khó khăn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Về dự thảo kế hoạch, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí chỉnh sửa dự thảo kế hoạch theo hướng: Điều chỉnh bố cục, cụ thể mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cần thực hiện theo hướng từng bước đổi mới mô hình tổ chức của các cơ quan báo chí, hoạt động của các cơ quan báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu. Các cơ quan báo chí trên cơ sở quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu, lộ trình thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.