Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2018

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2018
Sáng ngày 08/3/2019, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2018. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đại tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an); ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Để mọi quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 thực sự đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến Luật An ninh mạng 2018, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh mạng và nhận thức về an ninh mạng của cán bộ và nhân dân; kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm đến an ninh mạng theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan: Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực, trình độ bảo vệ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng; nâng cao kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Tại hội nghị, đại biểu được truyền đạt các nội dung của Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu thực kể từ ngày 01/01/2019. Theo đó, Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là đạo luật quan trọng để góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội nghị:

IMG_0025.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

IMG_0030.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

IMG_0039.jpg

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đại tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) truyền đạt một số nội dung tại hội nghị