Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Tin theo lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng  
Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Sáng ngày 21/5/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Dự hội nghị có ông Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố…

DSC_9565.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Sau hơn 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực, hệ thống quản lý nhà nước, thể chế, chính sách được hoàn thiện; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, việc phát hiện xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc được phát hiện còn ít. Để khắc phục hạn chế trên, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

DSC_9569.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các cơ quan liên quan phổ biến, giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đảm bảo thiết thực hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật vào chương trình giáo dục Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo". Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát các văn bản theo ngành, lĩnh vực quản lý để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp; xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại địa phương. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

DSC_9574.jpg

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh giới thiệu một số nội dung chính của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu nghe ông Đinh Văn Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: Một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.