Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024
Sáng ngày 17/11/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị.

IMG_0005.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam

Dự hội nghi tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Phạm Hùng Thắng - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan...

Trong năm 2023, các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội đã được thực hiện có hiệu quả với nhiều đổi mới, toàn diện, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường; hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới từ giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa. Việc xem xét các báo cáo được thực hiện thực chất, trách nhiệm, hiệu quả, được thảo luận kỹ với nhiều yêu cầu đổi mới theo hướng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng, nêu bật được các vấn đề cụ thể. Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật được UBTVQH quan tâm, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri ngày càng được tăng cường, trở thành hoạt động thường xuyên. Hội đồng dân tộc, các ủy ban, các đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động cải tiến, đổi mới hoạt động giám sát nhằm thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về thực hiện chương trình giám sát năm 2024, Quốc hội lựa chọn 02 chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023" và chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023"; tổ chức 02 phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8. Đồng thời UBTVQH dành thời gian nghiên cứu, xem xét các báo cáo theo quy định; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát lại; giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong các hoạt động giám sát. Đồng thời trao đổi, thống nhất về nhận thức, nội dung, công tác phối hợp, các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH trong năm 2024, góp phần đưa các chính sách, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm có hiệu quả cao, đáp ứng sự mong mỏi của người dân và cử tri cả nước.

20231117124850-abc.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội, UBTVQH, đoàn Đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động giám sát. Căn cứ chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH và điều kiện, tình hình thực tế, các cơ quan của Quốc hội, đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. Các đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội bám sát kế hoạch của các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH, chủ động phối hợp với HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề và gửi báo cáo kết quả theo yêu cầu của các Đoàn giám sát.

Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH trong hoạt động giám sát. Cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát có trách nhiệm trực tiếp báo cáo, trình bày những vấn đề mà chủ thể giám sát yêu cầu; trường hợp không thể trực tiếp báo cáo, trình bày được thì ủy quyền cho cấp phó của mình theo quy định. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc kết luận, kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Quốc hội, UBTVQH theo quy định. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tập trung đổi mới, tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan Quốc hội. Chú trọng tăng cường giám sát của đoàn Đại biểu Quốc hội gắn với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền giám sát của Đại biểu Quốc hội./.

Thương Huyền