Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng về công tác quy hoạch

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị trực tuyến Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng về công tác quy hoạch
Sáng ngày 29/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH). Ông Võ Thành Thống - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì hội nghị.

DSC_9026.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố…

Tại hội nghị, đại diện Bộ KH&ĐT báo cáo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch vùng ĐBSH, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố, nguồn lực phát triển vùng ĐBSH; bối cảnh và mô hình phát triển mới; các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển trong lập quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… Theo đó mục tiêu tổng quát của công tác quy hoạch tới năm 2030 là “Phát triển vùng ĐBSH đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại như điện tử, sản xuất phần mềm, trí tuệ nhân tạo, sản xuất ô tô, công nghiệp phụ trợ, các dịch vụ thương mại, logictic, ngân hàng, tài chính, du lịch, viễn thông, y tế chuyên sâu… Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo. Tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, kết nối đô thị. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gắn với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện"

​ DSC_9034.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức báo cáo tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức báo cáo tại hội nghị cho biết: Đối với tỉnh Hà Nam, công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chú trọng, xác định đây là nội dung quan trọng, quyết định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy ngay sau khi Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn Luật có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo kịp thời về công tác lập quy hoạch để các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ. Việc lựa chọn nhà thầu, viêc thực hiện đấu thầu, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đến nay, tỉnh Hà Nam đã sơ bộ hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh, dự kiến cuối năm 2021 sẽ lập xong quy hoạch, gửi ý kiến và trình thẩm định vào quý I/2022, phê duyệt vào quý II/2022.

Tỉnh Hà Nam đề xuất, kiến nghị những giải pháp để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm: Các bộ, cơ quan trung ương sớm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; nghiên cứu, điều chỉnh định mức kinh phí cho công tác lập quy hoạch tỉnh; việc lấy ý kiến phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và của vùng. Trên cơ sở đó, các tỉnh chia sẻ tiến độ lập quy hoạch, những khó khăn còn vướng mắc, hướng giải quyết và lộ trình giải quyết. Việc lập quy hoạch hướng đến phát triển toàn diện và phát huy thế mạnh ở từng địa phương, trong đó có tính liên kết giữa các tỉnh trong vùng và liên kết giữa các vùng trên toàn quốc./.