Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021
Ngày 03/11/2021, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh…

 

 IMG_5690.jpg

          Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, xây dựng Đảng là mảng đề tài rất rộng, khó viết, có yêu cầu cao. Các tác phẩm viết về xây dựng Đảng phải đảm bảo các yếu tố: Đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhưng phải phản ánh chân thực, chính xác, dễ đọc, dễ hiểu, tạo được ảnh hưởng trong công chúng. Những năm qua, báo chí đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng tại các cấp, ngành, địa phương; nêu ra những bài học, kinh nghiệm giúp cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao năng lực lãnh đạo. Sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí vào công tác xây dựng Đảng thông qua tuyên truyền, đặc biệt là Giải báo chí viết về xây dựng Đảng là sự ủng hộ rất lớn, góp phần quan trọng giúp Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã cụ thể hóa, làm rõ nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo của Đảng hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên; xây dựng Đảng về cán bộ; công tác kiểm tra - giám sát - kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết của Đảng với Nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống với tiêu cực; đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, báo chí cần phát huy vai trò là kênh tiếp cận đầu tiên của Đảng về các tấm gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, cũng như những vấn đề tiêu cực, sai phạm từ cơ sở, từ đó trở thành “cầu nối" đưa những điều này đến với Đảng, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò lãnh đạo, đấu tranh, đẩy lùi suy thoái, phòng, chống tiêu cực, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Báo chí cần làm tốt sứ mệnh đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, những kết quả trong xây dựng Đảng, chống tiêu cực công khai, minh bạch đến với Nhân dân để tạo được niềm tin trong Nhân dân, góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo điều kiện cho Nhân dân được tham gia vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị... Ngoài ra, báo chí cần tập trung nêu bật được những kết quả, giải pháp trong công tác xây dựng cán bộ của Đảng, công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống. Đồng thời nêu được yêu cầu dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thông qua vai trò của các cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

111.jpg

Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề với nội dung: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng; giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng./.