Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021
Sáng ngày 28/12/2020, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.
Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng -Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương. 
IMG_1581.jpg
IMG_1586.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, h​uyện, thị xã, thành phố... 
thu-tuong-cp.jpg
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Hội nghị không chỉ tổng kết đánh giá lại một năm đã qua mà còn nhìn lại cả chặng đường 05 năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Riêng năm 2020, dưới tác động của COVID-19, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội. Đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế. Công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng cũng được Đảng, Nhà nước đẩy mạnh. Tăng trưởng kinh tế cả nước có sự đóng góp từ tăng trưởng ấn tượng của nhiều địa phương mới nổi. Tăng trưởng không phụ thuộc nhiều vào riêng thành phần kinh tế nào. Đặc biệt, Việt Nam đã tạo ra hơn 8 triệu việc làm, thu nhập và mức sống người dân ngày càng tăng lên... Năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được cân đối, tính toán trên nhiều yếu tố. Tình hình có nhiều thách thức, song Chính phủ quyết tâm điều hành để nâng tăng trưởng GDP thêm 0,5 điểm phần trăm. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Chính phủ đều nhận diện những hạn chế, khó khăn, như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, đời sống của một bộ phận người dân chưa được bảo đảm, mặt bằng thu nhập còn thấp, khu vực doanh nghiệp nhìn chung còn khó khăn, sức cạnh tranh thấp, những nút thắt về hạ tầng, nguồn nhân lực. Chất lượng giáo dục, y tế, những vấn đề sát sườn với người dân như tai nạn giao thông, cờ bạc, ma túy, ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều bất cập... Việt Nam chưa thể ở trong nhóm đứng đầu thế giới về thu nhập, nhưng hoàn toàn có thể đi đầu trong một số lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đây là thời điểm củng cố niềm tin, nền kinh tế đất nước ta đang tiến nhanh về phía trước. Chúng ta không được chủ quan, chúng ta còn có thể làm tốt hơn nữa.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và 05 năm 2016 - 2020; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.  Phó Thủ  tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 và 05 năm 2016 - 2020; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giới thiệu Dự  thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu Dự thảo Nghị quyết 02 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi  trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Tại hội nghị, nhiều ngành, địa phương đã thảo luận cho ý kiến về phương châm hành động của năm 2021, xác định những trọng tâm cho chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhằm tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những khó khăn, vướng mắc; những vấn đề lớn có tính liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay...

nguyen-phu-trong.jpg
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2020; đồng tình với những chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo các giải pháp, nhiệm vụ lớn trong năm 2021 và thời gian tới, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì mục tiêu đặt ra trong năm 2021 là rất cao trong bối cảnh chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thế giới thời gian tới sẽ diễn biến rất phức tạp, khó đoán định, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về nhiều mặt dưới tác động của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước lưu ý đội ngũ cán bộ cả nước, rường cột của nước nhà, công bộ của dân phải luôn tự soi tự sửa để không mắc vào những cám dỗ vật chất. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước tin tưởng, sau hội nghị này, với khí thế mới, niềm tin mới, Chính phủ, các địa phương tiếp tục đoàn kết, năng động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi.Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Tại hội nghị này cũng xem xét các Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 2019 - 2021, định hướng 2025…

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Chính phủ tiếp thu hoàn thiện các văn bản, báo cáo, nhất là dự thảo Nghị quyết 01 để ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2021 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, tạo cơ sở, nền tảng cho cả giai đoạn 05 năm tới (2021-2025). Chính phủ sẽ tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương; yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện “Mục tiêu kép", không lơ là, chủ quan trước đại dịch; tranh thủ thời cơ, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động hơn nữa./.