Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Chiều ngày 14/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, trung tâm truyền thông của trung ương, địa phương. Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương  dự  hội nghị.
dsc_0089.jpg
Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh.
IMG_5706 (1).jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu 02 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí xuất bản, tình hình công tác báo chí xuất bản trong thời gian qua, một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./.