Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ
Chiều ngày 12/7/2023, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

DSC_4798.jpg

DSC_4793.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh - Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.... Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 đã đạt được một số kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục, bài bản với quyết tâm chính trị cao. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 01 Luật, 01 Nghị định, 02 Chỉ thị, 01 Công điện, 07 Nghị quyết, 11 Thông báo kết luận để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển hệ sinh thái công dân số, kinh tế số và xã hội số. 100% bộ, ngành, địa phương thường xuyên duy trì và phát triển hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng được triển khai tích cực; kinh tế số, hạ tầng số, các nền tảng số tiếp tục được phát triển, kinh tế số chiếm tỷ trọng trên 15,2% GDP trong 6 tháng đầu năm 2023. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối liên thông 4 cấp hành chính đến 100% cấp xã trên toàn quốc; đã phủ sóng cho 2.164/2.418 thôn, bản lõm sóng (đạt 89,5%). Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ; hoàn thành về cơ bản cấp 100%  căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn quốc; cấp trên 48 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 13 bộ, ngành, 63 địa phương, 01 doanh nghiệp nhà nước và 03 doanh nghiệp viễn thông với hơn 1 tỷ lượt tra cứu, khai thác thông tin công dân. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh; có gần 8 triệu tài khoản và 20,7 triệu hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân được được quan tâm, chú trọng. Đến tháng 6/2023 có 63% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022…

Tại Hà Nam, việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực: Thử nghiệm triển khai nền tảng Bản đồ số; cung cấp trên 95% dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 86,3%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 64,1%; thành lập 100% Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn; 100% doanh nghiệp của tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử; 99,7% doanh nghiệp nộp thuế điện tử; triển khai 03 sàn thương mại điện tử, được trên 1.000 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia với 250 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn...

Hà Nam được ghi nhận là một trong10 địa phương dẫn đầu cả nước về hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; nhân lực số; có điểm đánh giá chung cao nhất theo số liệu xếp hạng theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tính đến 12h ngày 23/6/2023.

 chuyen_doi_so_1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Đề án 06. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, với quan điểm “chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, không thể chung chung được"; tập trung ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu - tài nguyên của đất nước; ưu tiên đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên phát triển nền tảng hạ tầng cho chuyển đổi số; ưu tiên bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin… Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2023 là năm “tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới" với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; là bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 sẽ được triển khai thành công ở cấp độ quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số…/.

Phạm Nga