Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Sáng ngày 15/9/2021, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng…
IMG_6855.jpg
IMG_6859.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã…

Tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt “Tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Theo nội dung báo cáo, những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan Nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị cao, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ", gắn kết chặt chẽ giữa “xây" và “chống", được cán bộ, đảng viên (CBĐV), Nhân dân đồng tình, ủng hộ; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng giảm. Về công tác cải cách tư pháp (CCTP), nhận thức của cấp ủy, chính quyền, CBĐV, Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp, CCTP nâng lên rõ rệt. Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản thể chế hóa được chủ trương của Đảng về CCTP. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được kiện toàn, góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hợp tác quốc tế về tư pháp, PCTN được mở rộng...

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác nội chính nhiệm kỳ 2015-2020, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó xác định: Việc triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo thống nhất về nhận thức, hành động, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN, CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển bền vững đất nước.

IMG_6867.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Các cơ quan Nội chính là  lực lượng nòng cốt, trung kiên; là thanh bảo kiếm sắc bén và lá chắn vững vàng để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan Nội chính trong thời gian tới; trong đó, phải nắm vững, nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; dự báo đúng tình hình, tham mưu đúng, kịp thời cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, giải pháp; có chương trình hành động cụ thể, chặt chẽ, bài bản, khoa học. 

Đặc biệt, với vị trí, vai trò quan trọng, các cơ quan Nội chính phải làm đúng vai, thuộc bài; thực sự am hiểu và luôn luôn giữ nghiêm các nguyên tắc pháp luật, quy chế, quy định; nhất là phải rất công tâm, khách quan, trong sáng; sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao cho mình. 

Cùng với đó, phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động; phân công, tổ chức công việc cụ thể, khoa học; xây dựng chương trình hành động để kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính chặt chẽ, bài bản; tránh tình trạng làm hình thức theo kiểu phong trào, được chăng hay chớ; đặc biệt càng không được làm động tác giả.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương… Đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan Nội chính và giữa các cơ quan Nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời và hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; gắn xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

Đặc biệt nhấn mạnh tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng và chế độ ta, do vậy Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật hình sự đối với những người vi phạm bất kể đó là ai.

Gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trước hết là sự nêu gương quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm, tôn trọng Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, học hỏi Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; chịu sự giám sát của Nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.