Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Tin theo lĩnh vực Khoa học và công nghệ  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”
Chiều ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
hoi-nghi2.jpg
Đại biểu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành...
IMG_6875.jpg
IMG_6877.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Thời gian qua, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vận động và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Trong đó, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn đẩy mạnh việc tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động như: Sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống. Đảng đoàn đã chỉ đạo ban hành Chương trình làm việc toàn khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm nhiều nội dung quan trọng gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng…

Hội nghị đã đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt và khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thời gian qua, đội ngũ trí thức KH&CN đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới phát triển KH&CN và đội ngũ trí thức.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ trí thức KH&CN cần tiếp tục nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực y học để hình thành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho đất nước. Trong lĩnh vực kinh tế, các nhà khoa học cần bình tĩnh để đưa ra các giải pháp phát triển mang tính khoa học và thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tăng cường kết nối đội ngũ trí thức trong và ngoài nước; đồng thời, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào đời sống, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng./.